Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai

Dự án, đề tài khảo sát tìm nước ngầm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu & Đồng Nai:

  1. Thực hiện đề tài Khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: “Khảo sát tìm nguồn nước dưới đất tại một số vùng khó khăn về nước ở Bà Rịa – Vũng Tầu bằng phương pháp Địa bức xạ” (2009-2010). Sở KH&CN quản lý, Công ty CP Nghiên Cứu Môi Trường Tia Đất Bảo Vệ Sức Khỏe chủ trì, TS Vũ Văn Bằng chủ nhiệm đề tài.
  2. Thực hiện đề tài Khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: “Ứng dụng phương pháp Địa bức xạ lập sơ đồ đánh giá trữ lượng và tiềm năng nước dưới đất xã Suối Rao, huyện Châu Đức và huyện Côn Đảo” (2011). Sở KH&CN quản lý, Công ty CP Nghiên Cứu Môi Trường Tia Đất Bảo Vệ Sức Khỏe chủ trì, TS Vũ Văn Bằng chủ nhiệm đề tài.
  3. Tìm nước ngầm cho trang trại trồng cây:

– 07 Giếng – Bình Châu

– 05 Giếng – Xuyên Mộc

  1. Tìm nước ngầm cho hộ gia đình:

– 03 Giếng – Xuân Lộc

– 01 Giếng – Định Quán

Công Ty CP Nghiên Cứu Môi Trường Tia Đất Bảo Vệ Sức Khỏe

Chủ tịch HĐQT

TS. Vũ Văn Bằng

(Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ công việc vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi TẠI ĐÂY. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!)