T5. Th9 28th, 2023

Tỉnh Cao Bằng – Bắc Cạn

Dự án, đề tài khảo sát tìm nước ngầm thuộc tỉnh Cao Bằng – Bắc Cạn:

  1. Khảo sát Địa chất thủy văn – Lục Khu; Đề tài “Hồ Treo”; Viện Địa chất, Viện KHCNVN chủ trì, TS Vũ Văn Bằng là nghiên cứu chính (2004).
  2. Khảo sát Địa chất thủy văn – Tìm nguyên nhân và giải pháp thoát lũ Cao Phong, huyện Hà Quảng; Viện Địa chất, Viện KHCNVN chủ trì, TS Vũ Văn Bằng nghiên cứu chính đồng thời viết đề cương giải pháp.
  3. Khảo sát Địa chất thủy văn – Chống mất nước hồ Thang Hen phục vụ du lịch, huyện Hà Quảng; Viện Địa chất, Viện KHCNVN chủ trì, TS Vũ Văn Bằng nghiên cứu chính (2004).
  4. Tìm nước ngầm – mỏ manggan Tốc Tát; Viện Địa chất, Viện KHCNVN yêu cầu (2011).
  5. Tìm nước ngầm phục vụ cho Trại cải tạo Hạ Lang, LH Hội KHKTCB yêu cầu (2013).
  6. Tìm nước ngầm cho Khu chế tác mỏ đá Trắng Bắc Cạn do Công Ty Việt Đức yêu cầu. TS Vũ Văn Bằng xác định 04 vị trí cho khoan khai thác đều có nước (2013).

Công Ty CP Nghiên Cứu Môi Trường Tia Đất Bảo Vệ Sức Khỏe

Chủ tịch HĐQT

TS. Vũ Văn Bằng

(Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ công việc vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi TẠI ĐÂY. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!)

Xem thêm bài viết khác