T5. Th9 28th, 2023

Tỉnh Hà Giang

Dự án, đề tài khảo sát tìm nước ngầm thuộc tỉnh Hà Giang:

  1. Khảo sát Địa chất thủy văn tìm nước ngầm vách núi ở 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; phục vụ Đề tài: HỒ TREO HÀ GIANG (2001-2005) – Thiết kế, giám sát thi công hai hồ treo: Sà Phìn Đồng Văn Tả Lủng Mèo Vạc, do Viện Địa chất, Viện KH&CNVN chủ trì. TS Vũ Văn Bằng là chủ nhiệm phần nội dung tìm nước ngầm đồng thời cũng là người thiết kế, giám sát thi công các hồ kể trên.
  2. Kiểm tra giếng đang khoan ở Mèo Vạc, Hà Giang của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Bắc (2009). Sau khi sử dụng máy Bức Xạ Từ kiểm tra, TS Vũ Văn Bằng đã kết luận khu vực đang khoan không có nước ngầm. Kết quả sau vài ngày tiếp tục khoan, vẫn không có dấu hiệu của nước ngầm.
  3. Đề tài: “Nghiên cứu Hệ thống hang động tỉnh Hà Giang và đặc điểm của chúng phục vụ quy hoạch du lịch của tỉnh” (2004), Viện Địa chất , KHCNVN chủ trì, TS Vũ Văn Bằng là nghiên cứu chính đồng thời là người báo cáo nghiệm thu.

Công Ty CP Nghiên Cứu Môi Trường Tia Đất Bảo Vệ Sức Khỏe

Chủ tịch HĐQT

TS. Vũ Văn Bằng

(Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ công việc vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi TẠI ĐÂY. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!)

         

Xem thêm bài viết khác