T2. Th8 10th, 2020

Quang Đức

Xin chào. Tôi là Quang Đức, thành viên của Công ty CP Nghiên cứu môi trường Tia đất Bảo vệ sức khỏe từ năm 2017. Nhiệm vụ trong công ty của tôi là trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên và nhân viên phụ trách về thông tin, truyền thông của công ty. Xin cảm ơn.
Đặc biệt từ trường bức xạ lên từ mồ mà hài cốt, nghĩa trang nghĩa địa… được gọi là “Từ trường dị biệt”. Loại từ trường nay đến nay các nhà khoa học vật lý, y sinh thế giới cũng như trong nước chưa hề nghiên cứu và biết tới. Hơn thế nữa, mặt tiêu cực của chúng đối với sức khỏe con người cũng đã được TS. Vũ Văn Bằng nghiên cứu tìm ra.... Read More

Xem thêm bài viết khác